HYDAC rotationsdrivningskontroll Beprövad och bevisat pålitlig hydraulik i kombination med intelligent styrteknik

Rotationsdrivningskontroll är ett smart sätt att kontrollera hastigheten på din mobila maskin. Detta beror på att elhydrauliska system kräver hög precision, särskilt vid ökat miljöskydd eller om det kommer nya föreskrifter. Om det finns behov för hastighetsreglerade funktioner tillsammans med hög effekttäthet arbetar rotationsdrivningen med extrem precision och dynamisk prestanda tack vare elstyrningen. För bästa prestanda på din mobila maskin - även vid varierande tryck.

Rotationsdrivningskontroll – högdynamisk hastighetskontroll för din mobila tillämpning

Precision & stabilitet
Noggrannhet trots tryckförändringar och parallella förbrukare

Moderna maskiner reflekterar den tekniska utvecklingen inom industrin. De kombinerar allt mer hög effektivitet med precision och dynamisk prestanda. Särskilt hydrauliska maskiner har en hög effekttäthet som behöver kontrolleras för att uppnå bästa resultat. Dessa tekniska utvecklingar innebär att hög noggrannhet och stabilitet trots påverkan som tryckförändringar och parallella förbrukare blir allt viktigare.

Strängare lagstiftning och miljöskydd
Resursbesparande användning av gödsel och grus

De ökande strikta lagstiftningarna som har med miljöskydd, konsumentskydd och resursbesparande användning av gödsel och grus utökar specifikationerna för mobila maskiner. För att nå upp till de ökande kraven har individuella funktioner som är designade för att vara så dynamiska och behovsanpassade som möjligt blivit allt viktigare. Detta kräver modern styrteknik.

Ökade energikostnader och kostnader för råmaterial
Minskning av slitage, energi- och materialkostnader

Stigande råmaterialpriser, särskilt när det gäller bränsle och arbetsutrustning är en tung belastning för maskinoperatörer. Därför har det blivit allt mer centralt att driva maskiner på ett resurssparande sätt. Genom att lägga fokus på arbetsflöden anpassade efter behov och återvinning av material, samt genom att använda konsekventa och stabila drivsystem, kan vi betydligt minska slitage och sänka kostnader för både energi och material. 

Vår lösning: dynamisk och exakt hastighetskontroll
HYDAC rotationsdrivningskontrollsystem i översikt

HYDACs rotationsdrivningskontroll använder hydrauliska komponenter för att möjliggöra högdynamisk och exakt hastighetskontroll. Vår lösning kombinerar fördelarna som beprövade och testad hydraulsystem och elsystemkomponenter har med moderna styrningar. På så sätt kan hydrauliska maskiner nå upp till sin fulla kapacitet. Resultatet: En maskindrivning med stora krafter vid inställning till särskilda krav med hög dynamisk prestanda och precision. Subsystemet är kompatibelt med alla vanliga konstanta trycksystem och lastavkännande system. Det har dessutom ett standardiserat protokoll för CAN-baserad kommunikation med maskinstyrningen och HYDAC maskinserviceverktyget (MST).

Rotationsdrivningskontrollen består framförallt av följande komponenter:

  • Hydraulmotor
  • Ventilteknik
  • Hastighetssensor
  • Kontroller med tillämpningsprogram

Din fördel – fristående subsystem
Ditt fristående subsystem för bästa resultat

Rotationsdrivningskontroll reglerar påverkan så som tryckförändringar eller parallella förbrukare på maskinens funktion. Som fristående subsystem passar HYDAC-lösningen till den hydromekaniska drivanordningen och möjliggör bästa resultat. Rotationsdrivningskontrollen är därför extremt välanpassad till utvecklingen av dina mobila maskiner med decentraliserade individuella funktioner.

Din fördel - automatisk kalibrering
Automatisk kalibrering som nyckel till framgång

En viktig del av rotationsdrivningskontrollen är automatisk kalibrering av systemet. Rotationsdrivningen utför en sekvens medan det individuella beteendet på den hydromekaniska drivanordningen detekteras. Systemegenskaperna sparas i styrsystemet och används för att optimera styrbeteendet. På så sätt blir tidskrävande koordinering av maskinfunktionerna under driftsättning eller underhåll överflödig.

Din fördel - kundanpassat användargränssnitt
All data i en översikt med HYDACs användargränssnitt

Vid optimering av funktioner och underhåll är det bra att ha all systemrelevant data tillgänglig i en översikt. Med maskinserviceverktyget (MST) erbjuder HYDAC ett användargränssnitt som är till för exakt det här syftet. Med MST kan parametrar modifieras och mätvärden läsas av. Fel kan även diagnostiseras och systemfunktioner testas.

Möjliga tillämpningar
Optimera din mobila maskin i samarbete med HYDAC

Dra fördel av den omfattande kunskapen som våra HYDAC experter har: Vi ger dig råd om den optimala systemdesignen genom att integrera lösningar i din mobila maskin. Vi utnyttjar vår omfattande erfarenhet på området när det gäller dina systemfunktioner och deras optimering. Resultatet är ett subsystem som redan är beprövat och testat i serieproduktion som kan bidra mycket till att förbättra maskinfunktionerna på olika tillämpningar:

  • Fördelningsskivor (kommunala spridare och gödselspridare)
  • Doseringsvals och spindeldrivningar (pneumatiska gödselspridare, såutrustning och såmaskiner)
  • Pumpdrivningar (spridare, slambehållare)
  • Kraftöverföringsdrivning (hydrauliska axeldrivningar och ytterligare drivningar)
  • Remdrivningar och snäckväxlar (transportband, skördemaskiner)

Dra fördel av vårt teams tekniska kunskaper när det gäller hydraulik, mjukvara och simultativ systemdesign. Prata med vår experter och ta reda på mer om rotationsdrivningskontroller. Kontakta oss nu.

Dina fördelar med rotationsdrivningskontroll i översikt

Produktivitetsökning

Ökad effektivitet

Öka din effektivitet genom att nå stabila hastigheter snabbt och dra fördel av optimerat efterföljande beteende även vid ändring av hastighetsspecifikationerna.

Produktsortiment

Från en enda leverantör

Från planering, simulering och testning till serielösningar - med HYDAC får du din systemutveckling från en enda tillverkare.

Mer flexibilitet

Rotationsdrivningskontrollen är kompatibel med alla vanliga hydraulsystem och har ett omfattande urval för paramtrering.

Systemtillgänglighet

Tidssparande

Det spelar ingen roll om det är självkalibrering eller i din utveckling – våa förutvecklade systemlösningar sparar värdefull tid.

Fråga gärna oss om råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka din konsultation idag!

Boka rådgivning

Upptäck fler tidningsartiklar

Styrteknik, Teknik
Styrteknik
Teman & produkter
| 3 min

Lastavkännande huvudstyrventiler

Mobila arbetsmaskiner, Ventilteknik
Teman & produkter
| 4 min

HYDAC kraftöverföringsventiler