ADSteer - autonomt subsystem för elhydraulisk extrastyrning Den nya sortens elhydraulisk extrastyrning

Öka flexibiliteten på din fordonspark med ADSteer Profi - det autonoma subsystemet för elhydraulisk extrastyrning som beräknar målvinkel för styraxlarna på ett kontaktlöst sätt. Lär känna vår unika lösning nu!

Vagnar och dragna arbetsmaskiner möter tuffa utmaningar

Jordbruksmaskiner ställs inför tuffa utmaningar och måste vara särskilt manövrerbara, hållbara, samt skonsamma mot marken. Det är känt att elhydrauliska styrsystem står inför stora prövningar när det gäller påhängsfordon, semitrailers och andra arbetsmaskiner. 

Detta är särskilt tydlig vid kopplingen av sensorsystemet för detektering av rörelsevinkeln på dragfordonet och vagnen. Vanligtvis kräver detta en kopplingsstång mellan sensorn på draget och den definierade kopplingspunkten på dragfordonet. Dessa mekanismer är inte bara mottagliga för fel de övervakar även kopplingspunkten. En sensor integrerad i släpvagnskopplingen finns alternativt men detta kräver att det finns ett särskilt motstycke på dragfordonet. Om ett dragfordon inte är utrustad med det rätta draget kan fordon inte kombineras flexibelt. Att byta dragfordon påverkar ofta kvaliteten på den beräknade inställningsvinkeln eftersom platsen mellan dragstången och kopplingen kan variera från maskin till maskin.

Vårt mål på HYDAC var att utveckla ett subsystem som fungerar utan dessa begränsningar.

AdSteer - den optimala lösningen för din maskinpark

ADSteer Profi är en elhydrauliskt driven styrning som svänger dragaxeln utan skjuvkraft. Detta minskar slitaget på däcken, minskar kraften som verkar på axlarna och ökar manöverbarheten.

Det här gör skillnad

Vår innovativa sensorteknik beräknar den nominella vinkeln på styraxlarna kontakt- och slitagefritt. Det underliggande chassits geometriska data har reducerats till avståndet på dragaxeln till styraxlarna. Detta innebär att inverkan av utrymmet mellan vridpunkten och kopplingspunkten är eliminerad både från dragfordonet själv och från släpvagnen. ADSteer Profi arbetar här oberoende av dragfordonet. Endast den hydrauliska och elektriska försörjningen används från dragfordonet. Det finns därför inga begränsningar när det gäller draget eller kopplingen av sensorsystemet. Det här konceptet minskar inte styrvinkeln, markfrigången eller kraftuttagsaxelns frigång.

Självklart har ADSteer Profi även den prestationsnivå som krävs enligt EN ISO 13849 och AgPLd i enlighet med ISO 25119 för att möta kraven för tillämpningen enligt föreskrift.

Cat3-tiltsensorn för mätning av den redundanta girhastigheten till den nominella vinkelberäkningen kan fästas var som helst på fordonsramen. Detta tillåter en säker positionering mot externa krafter. Samtidigt finns det inga mekaniska kopplingar mellan sensorn och dragfordonet.

Allt du behöver veta om ADSteer Profi!ADSteer Profi är det perfekta samspelet mellan effektivitet och flexibilitet. Läs mer i vår systembroschyr.

Fråga efter detaljer nu

Våra HYDAC ADSteer komponenter För modulär flexibilitet

HYDAC modulär styrventil

HYDAC styrventil ur vår elhydrauliska styrningskit uppfyller de speciella tillämpningskraven. En kombination med en ingångsplatta, konstruerad för standard hydraulförsörjning inom jordbruksteknisken och en enkel eller dubbel styr-/frigöringsmoduler tillhandahåller de hydrauliska funktionerna som behövs. Naturligtvis är även LS tryckbegränsande, stötventiler som skydd mot överbelastning från externa krafter och en tryckgivare för systemövervakning integrerade.

HYDAC HIT tiltsensor för girhastighetsmätning

Styrvinkeln beräknas med girhastighetsavkänning som standard. Endast en HYDAC HIT 1500 Cat3 tiltsensor med CANopen safety kan användas. Mjukvaru- och hårdvaruversionerna på HIT 1500 kontrolleras av mjukvaran. Som alternativ till styrvinkelavkänning via girhastighet kan vinkel- eller positionssensorer användas på dragstången.

HYDAC styrkontroll TTC32s med användargränssnitt

Hjärnan i vårt system: HYDAC TTC32S styrkontroll med ADS tillämpningsmjukvara kan kombineras med olika styrenheter. Det fungerar med en eVision2 7" display från HYDAC, alternativt en tillgänglig ISOBUS port för drift via ISOBUS displayen på dragmaskinen eller skyddat via maskinkontrollen och maskintillverkarens driftcentral. Förutom standard driftfunktionerna och statusdisplayen har alla varianter en omfattande service- och diagnosmeny.

Dina fördelar med ADSteer Profi i översikt

Robust och hållbart

Robust & mindre känslig för fel

Din pålitliga partner för terrängkörning: utan extern felbenägen enhet och överflödiga system med stag är ADSteer Profi ditt robusta subsystem för vägtransport och särskilt för terrängkörning under tuffa förhållanden.

Mer flexibilitet

ADSteer gör det möjligt - kombinera din arbetsmaskin eller släpvagn med vilket dragfordon som helst oavsett om det har länkbult, drag, kuldrag eller justerbar dragstång. För din variabla maskinpark!

Resurseffektiv

Miljöansvar

Med ADSteer kan styrvinkel, markfrigång och kraftuttagsavstånd maximeras. Vår raffinerade HYDAC extrastyrning tillåter därför optimal manöverbarhet samtidigt som den är så varsam som möjlig mot däcken. 

Funktionell säkerhet

Hög funktionell säkerhet

Vår omfattande mjukvara styr exakt, garanterar den mest pålitliga styrningen i enlighet med säkerhetsbestämmelserna upp till PL d i EN ISO 13849 och AgPLd i ISO 25119.

Fråga gärna oss om råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka din konsultation idag!

Boka rådgivning