Dieselbränslefilter

Dieselbränslefilter

Emissionsdirektiv höjer dessutom standarden för dieselbränsle. Till följd av detta måste distributörerna garantera att det är mindre kontaminering och lägre vattenhalt i deras bränslen. Den ökade andelen biobränsle gör att existerande system måste utrustas med dieselkonditioneringssystem i efterhand.

För att nå upp till dessa krav räcker det inte att konditionera dieseln bara för användning i maskinen. Bränslen måste filteras och avvattnas vid varje steg i transportkedjan - från produktionen i raffinanderiet till vägen fram till slutkonsumenten.
För att vara i enlighet med kvalitetskraven är det viktigt att övervaka partikelföroreningen och vatteninnehållet.
Innovativ lösning i en robust design.

Ditt första val för mobila maskiner och offentliga fordon för drift under tuffa förhållanden: HYDAC Diesel PreCare och HYDAC Diesel MainCare. För att säkerställa att fordonen fungerar utan problem och för att skydda alla motorns komponenter mot skador är det extra viktigt med en optimal konditionering av dieselbränslet. Med de nya Diesel PreCare och Diesel MainCare programmen erbjuder HYDAC ett trendsättande system för dieselfiltrering som skyddar fordonstillverkaren och operatören mot driftstörningar, nedstängningstider och förtida servicesamtal.

Utöver de integrerade produkterna för mindre dieselmängder på maskiner finns dessa produkter även för större flöden. De används vid transport mellan olika lager, vid bensinstationer och vid överföring till motorn.
Läs mer Visa färre
Produktsökning
Filterval
Återställ filter

Nedladdningar för den här kategorin

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt vid en individuell produktnivå.
Media
Heavy Diesel Engines Fluid Management
Produktbroschyr SV

(6.71 MB)

Heavy Diesel Engines Fluid Management
Produktbroschyr EN

(6.71 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Produktbroschyr SV

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Produktbroschyr EN

(4.32 MB)

ON/DF Diesel Filter Elements
Produktbroschyr SV

(0.28 MB)

ON/DF Diesel Filter Elements
Produktbroschyr EN

(0.28 MB)

HYDAC LowViscosity Housings
Produktbroschyr SV

(3.03 MB)

HYDAC LowViscosity Housings
Produktbroschyr EN

(3.03 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktbroschyr SV

(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktbroschyr EN

(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktbroschyr SV

(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktbroschyr EN

(1.1 MB)

LVH-F LowViscosity Housing - Filter
Produktbroschyr SV

(2.57 MB)

LVH-F LowViscosity Housing - Filter
Produktbroschyr EN

(2.57 MB)

LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
Produktbroschyr SV

(4.4 MB)

LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
Produktbroschyr EN

(4.4 MB)