MedieförsörjningPumpstationer och huvudhydraulik

Den kompakta mediebehandlingen och konditioneringen utförs vid stationära eller mobila pumpstationer. HYDAC tillhandahåller även produkter för huvudhydraulik, filtrering, pulsdämpning och tillståndsövervakning till era speciella tillämpningar.

UtvinningUtvinning av råmaterialen

Utvinningen av råmaterial i "longwall"gruvdrift eller kammarbrytning kräver konditionering och skydd av komponenterna så som vatten-, HFA- och hydraulsystem. För utvinning tillhandahåller HYDAC hela system- och filterkoncept för tryck-, retur- och bypassflöde. Hur som helst omfattar sortimentet t.ex. även ventiler, cylindrar och filterelement (stabila upp till 300 bar tryckskillnader).

Förberedande arbeteFörberedelse och behandling av ärendet

Oavsett om det handlar om fullständig eller delvis brytning eller konventionella tunnlar – HYDAC-produkter säkertställer en smidig drift under jord:

  • Filter för hydraulvätska och vatten
  • Tryckackumulator
  • Elmätteknik för under jord
  • Magnetventiler
  • Hydraulventiler
  • Kulventiler och bränslenivåmätare
  • Rörklämmor, slang- och kabelfästen, komponentfästen
  • Kopplingskåpor och kopplingar
  • Cylindrar med specialbeläggning för under jord

LogistikMaterialhantering och passagerartransport

Bandtransporter, monorail- och industritransporter är ett sätt att transportera på under jord. För att säkerställa att trafiken flyter på tillhandahåller HYDAC t.ex. filter för vatten-, hydraul- och smörjsystem, cylindrar för chassin, transportörsystem och tryckackumulatorer (t.ex. för hängbanor och monteringsteknik).

Nedladdningar