Effektiva processer, hög systemtillgänglighet och maximal flexibilitet
HYDAC är din partner för livsmedelsmaskiner

Livsmedelsindustrins krav på livsmedels och paketeringsmaskiner är lika varierande som produkterna själva och de fortsätter att växa.

Vi ser att våra kunder inom livsmedelsindustrin ställs inför nya, snabbt växande konsumenttrender. Och man måste alltid hålla ett öga på produktens lönsamhet och konsumentes priskänslighet. Detta innebär stora utmaningar både för livsmedelstillverkare och maskin- och systemtillverkare.

Med en global närvaro och ett expertteam för livsmedelsapplikationer tillhandahåller HYDAC mer än bara produkter. Med vår erfarenhet kan vi hjälpa dig att välja systemlösningar som passar ekonomiskt och tekniskt perfekt.

Vi är även din innovativa partner när det gäller att lösa problem i befintliga system – från en ökning av effektiviteten till optimering av kostnaderna för din företagsverksamhet.

Processtillförlitlighet på livsmedelsapplikationer

Starkt växande produktsortiment inom livsmedelsindustrin kräver flexibla lösningar för att minska omställningstiderna för att öka effektiviteten, undvika stillestånd och på så sätt öka produktionskapaciteten maximalt på ert system. HYDAC sensorer hjälper dig exempelvis med utvärderingen av systemdata via IO-link kommunikationsgränssnitt och smarta sensorer. Detta innebär att processer kan analyseras snabbt och enkelt och att produktionsprocesser kan optimeras varaktigt. 

 • Processövervakning med trycksensorer ur serierna HDA, EDS och HYDAC och smarta sensorer ur serien HPT 1000 passar även för funktionssäkerhet i enlighet med ISO 13849
 • Övervakning och avvattning av växelsmörjning med offline filtrering ur serien OLF, oljetillståndssensorer ur serien HLB och AquaSensors, serie AS
 • Kompakta hydraulenheter, till exempel serierna CO1, CO3 och Hybox
 • Elmekaniska linjära drivningar, HEZ-serien
 • Filtrering av vätskor och gaser

Termisk hantering av livsmedelsapplikationer

Behovsanpassad termisk hantering skyddar livsmedlen och ökar effektiviteten och livslängden på livsmedelsapplikationerna varaktigt. Som expert på alla kyl- och temperaturuppgifter kan HYDAC erbjuda integrerade system för termisk hantering. Vi tillhandahåller lösningar för alla kylkoncept i vårt breda sortiment. Vi är mycket angelägna om att använda tillgänglig resurser ansvarsfullt och ta vara på den överflödiga värme som inte går att undvika. I kombination med vår innovativa teknik kan vi uppnå bästa möjliga konfigurationskvalitet.

 • Vätske-luft kylsystem, FLKS-serien, & vätske-vatten kylsystem, FWKS-serien
 • Kylenheter (kylare), RFCS-serien
 • Olje-luft kylare, serierna OK, OS eller AC
 • Plattvärmeväxlare, PWT- eller HEX-serien, särskilt underhållsreducerade på begäran

Hygienisk design inom livsmedelsindustrin

Livsmedelsproduktion hänger på konsumenternas förtroende. Livsmedelssäkerhet är därför ett viktigt ämne och spelar en viktig roll vid designen av teknik och system. Det är en hög prioritet av design som kan rengöras ordentligt och hygieniskt när man väljer produktkomponenter och system. HYDAC trycksensorer och elcylindrar är lämpliga för applikationer inom livsmedelsindustrin, de finns tillgängliga i frontanpassat utförande eller i hygiensikt utförande på förfrågan.

 • Tryckventil, EDS-serien
 • Tryckgivare, HDA-serien
 • Elmekaniska linjära drivningar, HEZ-serien

Hållbarhet för applikationer inom livsmedelsindustrin

HYDAC är involverad i livsmedelsproduktionen, från skördemaskiner till bearbetning och packning. Hållbarhet, resursbesparing och en gynnsam energibalans med minskad koldioxidavtryck blir även allt viktigare för slutkunder och konsumenter. Som systemleverantör till livsmedelsproduktion bidrar vi till att skydda klimatet. HYDAC kan hjälpa dig från första offerten till kundanpassad service:

 • systemlösningar till maskiner och systemteknik,
 • Fluid Engineering för befintliga produktionssystem,
 • tillståndsövervakning för förutseende och proaktivt underhåll.

HYDACs fördelar i översikt HYDAC har en global närvaro: tack vare HYDACs globala nätverk som utökas till 51 länder är våra experter alltid i närheten – tänk globalt, agera lokalt.

Utvecklingspartner

Kundfokus och förtroende

Innovativa svar till dina speciella krav genom förtroende och nära samarbete på lika villkor.

Produktivitetsökning

Redo att hitta lösningar

Forskning och utveckling är en del av HYDACs DNA. Vi samarbetar med dig för att hitta svar på utmaningarna som dina tillämpningar för med sig och är alltid redo att hitta nya lösningar.

Idé

Branschexperter

Experter på produkt- och systemlösningar sedan 1963. Vi förstår oss på kraven för tillämpningar inom industrin – både i teorin och praktiken.