Sensorer och mätutrustning

Övervaka tillståndet på dina hydrauliska komponenter och smörjoljor för att förbättra underhållsschemat och undvika kritiska systemstilleståndstider. Med HYDAC sensorer är du alltid uppdaterad när det gäller oljenedbrytning, viskositet, vattenmättnad och smutspartiklar i oljan. Dessutom innehåller produktsortimentet sensorer för mätning av tryck, temperatur, volymflöde, filterigensättning och påfyllnadsnivå. För insamling, visning, hantering och lagring av mätt data, använd HYDACs portabla datainspelare.

Mer information om tillståndsövervakning

Filtrering

Hydraulisk filtrering

HYDACs utbud för hydraulisk filtrering inkluderar optimerade system för olika filter:

 • Fullflödesfilter
 • Bypassflödesfilter (finfiltrering i smörjsystem)
 • Andningsfilter

Mer information om hydraulisk filtrering

Processfiltrering

Det automatiska backspolningsfiltret RF3 från HYDAC används till många tillämpningar inom processfiltrering:

 • Avkalkning – ark och plattor
 • Emulsionsbehandling
 • Expansionsturbin
 • Kylsmörjning
 • Skyddande filtrering uppströms från pumpar
 • Filtrering av intagsvatten

Mer information om processfiltrering

Mer lösningar för stålindustrin

Medietemperatur i systemet

 • Olje-luftvärmeväxlare
 • Olje-vattenvärmeväxlare

 

Komponenter och system

 • Tryckackumulatorer
 • Ackumulatorladdare
 • Ventiler och styrblock

Specialtillämpningar

 • Specialcylindrar, t. ex. bockmaskiner
 • Reservoarnivåer (elektriska ugnar)
 • Pumpstationer (bandanläggning)
 • Ventilenheter (stränggjutningsanläggning)
 • Cirkulerande banor (kontinuerlig gjutningsanläggning)

Tillbehör

 • Kulventiler och bränslenivåmätare
 • Rörfästen, slang- och kabelfästen, komponentfästen
 • Kopplingskåpor och anslutningar

Vår service för dig

HYDAC service inkluderar driftsättning i dina lokaler och omfattande efterförsäljningsservice.

Nedladdningar