Din kunniga partner för komponenter och anläggningar för pappersmasse- och pappersindustrin

Papperstillverkning

Högkvalitativ papperstillverkning kräver maximal maskintillgänglighet. Vi uppnår detta genom effektiv vätskefiltrering och kylning i våra hydraul-, smörj- och vattensystem - samtidigt som du sparar underhålls- och driftkostnader. Samtidigt använder vi vår expertis för att göra framsteg när det gäller att bevara resurser, hållbarhet och processtillförlitlighet med innovativa HYDAC-lösningar.

Pappersmassetillverkning

Pappersmassa som en av huvudkomponenterna i papperstillverkningen, erhålls vid en komplicerad procedur - felfunktioner i produktionsstegen kan innebära att hela processen stannar upp. HYDAC tillhandahåller ett brett sortiment med hydraul- och smörjsystem, komponenter för vattenbehandling, mätsensorer och oljeservice – för att öka och bibehålla tillgängligheten på ditt system.

Hållbarhet & resursbevarande

Tillverkningen av 1 kg papper från trä förbrukar fortfarande ungefär 500 l vatten. Hållbara produktionsmetoder som bevarar resurser är punkter som är avgörande för pappersindustrins framtid. HYDAC tillhandahåller intelligenta tekniker på komponenter som du kan använda för att spara färskvatten och sluta vattencykler på ett effektivt sätt.

Hållbarhet i pappersmasse- och pappersproduktion: våra produktlösningar

HYDAC filterteknik Air-X

HYDAC-innovation för filtrering av hydraul- och smörjoljor i pappersmaskiner: med Air-X filtret kan tankvolymer minskas med upp till 40%. Förutom att du sparar plats är det även ett effektivt sätt att spara CO2.

 

HYDAC returfilter AutoFilt® RF3

Det självrengörande automatiska filtret AutoFilt® RF3 med koniska filterelement garanterar maximal effektivitet under filtreringen och den högsta möjliga effektiviteten på backspolningen. Dra fördel av alla förmåner som vår hållbara filterteknik har.

 

HYDAC AutoFilt® TwistFlow Strainer

Effektivt och servicevänligt - vår TwistFlow Strainer är passande för kraftiga fluktuationer i kvaliteten på ditt obehandlade vatten. Den konstanta filterkvaliteten säkerställer en beständig filtreringsdrift. Läs mer om våra hållbara lösningar.

 

HYDAC tanklösning OxiStop

HYDAC OXiStop tanklösningen bidrar till att oljemängden minskar till en tiondel och minskar smutsintrång och gas som bildas på insidan av tanken. Öka oljans livslängd på lång sikt med vår innovativa teknik.

 

HYDAC igensättningsindikator VFL

För att säkerställa att filterelementens livslängd utnyttjas fullt ut visualiserar Virtual Fluid Lab den kvarvarande livslängden på dina filterelement. Våra årtioneden av erfarenhet inom filtrering gör det möjligt. Sänk dina livscykelkostnader på lång sikt tack vare vår intelligenta algoritm.

Mer information om HYDAC igensättningsidikatorer

Energieffektivitet

Att minimera tryckförluster, optimera avstängningstider och stilletsåndstider och effektiva kylenheter gör det möjligt att spara energi inom pappersmasse- och pappersindustrin på ett effektivt sätt - vilket lönar sig både för ekonomin och miljön. Energieffektiva drivsystem med inbyggda säkerhetsfunktioner ger den säkerhetsstandard som krävs. Förutom rätt teknik har HYDAC även kunskapen som krävs för att anpassa våra tillämpningar perfekt till dina behov.

Energieffektivitet i pappersmasse- och pappersproduktion: våra produktlösningar

HYDAC filterelement Optimicron® pappersmassa & papper

För filtreringen av typiska pappersmaskinoljor har HYDAC utvecklat Optimicron®-serien pappersmassa & papper. Det monteras i smörjsystem i den torra sektionen, den våta sektionen och registret. Vi förlänger livslängden - med hjälp av ökad retentionsförmåga för föroreningar.

 

HYDAC vätske-/vattenkylsystem

Vårt vätske-/vattenkylsystem är ett kompakt passivt kylsystem för kyl- och smörjkretsar. HYDAC tillhandahåller ett omfattande utbud för en effektiv kylning: från vätskekylsystem och luftkylare till kylenheter.

Mer information om HYDAC kylsystem

HYDAC kolvackumulatorstation

Från komponenter till system - vårt utbud med modulära kolvackumulatorer möjliggör en exakt omsättning av dina önskemål och speciella krav. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för just din applikation.

Mer information om HYDAC kolvackumulatorstation

HYDAC varvtalsregulatorlösning

För högeffektiva hydrauliska varvtalsreglerare tillhandahåller vårt KineSys sortiment individuella komponenter och system för att öka din energieffektivitet. Läs mer om våra innovativa drivningar.

 

Processtillförlitlighet

Våra HYDAC lösningar för processtillförlitlighet inriktar sig på att minska oplanerade stilleståndstider och skydda systemkomponenter inom pappersmasse- och pappersindustrin på lång sikt. Med design och konstruktion som möter dina krav och internationellt certifierad kvalitet hjälper dig våra filtererings- och systemlösningar speciellt för industrifiltering - för en säker fabriksdrift.

 

Processtillförlitlighet i pappersmasse- och pappersproduktion: våra produktlösningar

HYDAC hydraulik och smörjoljesystem

Från komponenten till det hela nyckelfärdiga systemet - med sina goda kunskaper inom pappersindustrin arbetar HYDAC tillsammans med dig för att utveckla kundanpassade lösningar. Optimera dina oljeförsörjningssystem.

 

HYDAC sensorer med IO-link gränssnitt

Häng med till industri 4.0 – våra IO-link sensorer gör det möjligt. De fungerar som ett digitalt gränssnitt till aktuator- och sensornivån och fjärrparametreringen möjliggör justeringar som en del av driftsättningen eller under pågående systemdrift.

Mer information om HYDAC sensorer

HYDAC oljefiltrering

Som expert för vätskekrafttillämpningar, tillhandahåller vi våra platssparande och servicevänliga NF n+1 filterserier så att du kan uppnå den renhet som krävs på dina driftvätskor. Du kan lita på våra modulära system.

Mer information om HYDAC oljefiltrering

Anläggningens tillgänglighet

Med HYDACs unika alles inklusive-service kan du uppnå maximal systemtillgänglighet: tack vare yrkeskunniga kontakpersoner för reservdelar, vår pålitliga service världen över och digitala system för tillståndsövervakning och förebyggande underhåll. Med våra lösningar jämnar vi vägen för din digitalisering. Du kan lita på oss!

Systemtillgänglighet i pappersmasse- och pappersproduktion: våra produktlösningar

HYDAC CMX suite

Vi ökar din systemtillgänglighet med hjälp av nätverksansluten och förutseende övervakning. Vår CMX-plattform analyserar och visualiserar din process- och maskindata. Säkerhet garanterad - på din lokala server eller i molnet.

Avvattningsenheten HYDAC FAM

Mindre överflödigt vatten och mindre partikelförorening i dina drivmedel leder till längre livslängd på dina komponenter och bättre maskintillgänglighet. Ta reda på mer om FluidAqua Mobil - vårt pålitliga skydd mot vatten och smuts.

HYDAC Varnish Elimination enheter

För behandling av mineraloljor finns våra servicevänliga Varnish Elimination enheter tillgängliga som en hel enhet för modernisering av befintliga system och för nya system. Öka din produktivitet genom att effektivt ta bort varnish.

Mer information om HYDAC Varnish Elimination enheter

HYDAC tillståndsövervakningspaket

Vårt tillståndsövervakningspaket används för att kontinuerligt övervaka kontamineringen med smutspartiklar och vattenmättnaden på hydraulvätskorna och smörjmedlen. Upptäck fördelarna med vårt online tillståndsövervakningssystem - vår helhetslösning för tillståndsbaserat underhåll.

Våra referenser

Effektiv separering av fukt i hydraul- och smörjolja med vakuumavvattningssystem från HYDAC för pappersindustrin

Pappersmassa & pappersindustri

HYDAC – din partner för anpassade avvattningsenheter och tillståndsövervakningssystem för vätskor.

Läs kunders framgångshistoria

Ladda ned