Din partner för expertis när det gäller alla typer av maskiner som har med press- och formningsteknik att göra.

(Servo-)mekaniska pressar

(Servo-)mekaniska pressar (sökvägsberoende maskiner) indelas i kategorin kam-, spindel-, excenter- eller kulledsdrivningar eller servopressar. Utmaningarna med de här typerna av pressar är de höga säkerhets- och digitaliseringskraven som måste uppfyllas, exempelvis HYDAC pressäkerhetsventiler/kompakta styrenheter, hyrauliskt överbelastningsskydd, dämpade axlar, kylprocedurer och smarta sensorer.

Läs mer om (servo) mekaniska pressar

Hydrauliska pressar

I hydrauliska pressar (kraftberoende formningsmaskin) kan den presskraft som behövs ställas in genom att justera oljetillförseln till presscylindern. Fördelen med den här typen av press är den variabla nominella presskraften - problemet är å andra sidan att de inte är tillräckligt hållbara. HYDAC löser det här problemet genom att optimera kraven på monteringsutrymmet eller exempelvis genom att öka effektiviteten på energin till drivningskonceptet. Den senaste ventiltekniken håller även den strängaste säkerhetsstandarden enligt DIN EN 16092-3.

Läs mer om hydraulpressar

Andra formningsmaskiner

HYDAC levererar dessutom lösningar för alla andra formningsmaskiner, t. ex. kantpressar och rörbocknings-, plåtbocknings-, trådbocknings- och tråddragningsmaskiner. Även här har vi ett brett sortiment inriktade på att optimera öka hållbarheten och digitaliseringen. Vilken inriktning väljer du? Våra industriexperter hjälper dig från första idén som skrivs ner till implementering och idrifttagandet i kundens lokaler.

Läs mer om andra formningsmaskiner

Hållbarhet & systemkonfiguration

Pressar som kräver mindre uppställningsyta är lönsamma - inte bara för de minskade transportkostnaderna utan även ur ekologiskt perspektiv. Med våra komponenter, system och service erbjuder vi konkreta produktlösningar som är energisparande och sparar resurser inom press- och formningstekniken. Kontakta oss för en lösning som passar perfekt till dina behov!

 

Hållbar systemkonfiguration i pressar & formningsmasiner: HYDAC-lösningar

HYDAC simuleringsteknik

För att utnyttja energin och resurserna bättre på pressar och formningsmaskiner optimerar vi monteringsutrymmet, minskar vikten, behovsbaserad energi och drivningslösningar konfigurerade optimalt i flera simulationer: du kan lita på oss!

HYDAC tanklösning OxiStop OXS

OxiStop-systemet använder ett innovativt membran för att motverka direkt kontakt med omgivningsluften och innehåller en inbyggd, hydruliskt driven avgasnings- och avvattningsenhet. Detta innebär att tanken kan utförmas för olika driftmängder som behövs och göra den mindre. Med OxiStop kan oljemängden – och därmed även monteringsutrymmet – för det mesta minskas in till en tiondel av storleken.

HYDAC filterteknik Air-X

Med HYDACs filterteknik Air-X kan hydrauloljan avgasas i tanken betydligt snabbare än med vanliga hydaulfilter. Detta gör att man kan minska tankens storlek vid pressen med över 40% vilket ger viktigt extra monteringsutrymme vid din press som kan användas till annat.

HYDAC KineSys elcylinder HEZ

Eftersom den är enkel att integrera och inte kräver något underhåll har HYDAC KineSys elcylinder HEZ blivit en beprövad och testad lösning för att tillföra den energi till pressar och formningsmaskiner efter behov. Kugghjulet kan användas som huvuddrivning (t. ex. i sammanfogningsmoduler) eller i hjälpaxlar (t. ex. som ejektor) för högprecision positionering och/eller för kraftöverföring. Webbaserad mjukvara gör det möjligt att skapa arbetsflödesprogram och rörelseprofiler som även kan övervakas online.

HYDAC KineSys varvtalsregulatorlösning

Genom att använda en frekvensomriktare styrs rotationshastigheten på den fasta kolvpumpen och därmed även rörelsesekvensen på pumpen. Beroende av den dynamiska prestandan och den slutna kretsens styrprecision kan servodrivningar och asynkrona drivningar användas.

Tack vare den tillståndsoptimerade justeringen minskas kraftspridningen till ett minimum. Tack vare den interna slutna kretsstyrningen kan trycket och volymflödet levereras efter behov.

Funktionell säkerhet

Känner du till de senaste ändringarna när det gäller industriell standard för pressar och formningsmaskiner? Med HYDAC har du en expert vid din sida, som hjälper dig att uppdatera ditt säkerhetskoncept till DIN EN 16092 på dina pressar och formningsmaskiner. Kontakta oss för en bedömning av ditt säkerhetskoncept.

 

Funktionssäkerhet för pressar & formningsmaskiner: våra lösningar

HYDAC pressventilblock PSB / PSBH

Pressventilblocken PSB/PSBH är konstruerade för användning i hydrauliska pressar i enlighet med säkerhetsföreskrifterna i DIN EN ISO 16092-3. Det hydrauliska styrsystemet överensstämmer med prestationsnivån PLe i DIN EN ISO 13849. Om ytterligare säkerhetsrelaterade delar används till styrsystemet kan prestationsnivån PLe uppnås för hela maskinen.

 

HYDAC KineSys elcylinder HEZ

I HYDACs elcylinder (HEZ) omvandlas elmotorns rotation till en linjär rörelse med en skruvdrivning. Utväxlingen och drivningen kan väljas för olika krafter, hastigheter och arbetscyklar. HYDAC HEZ kan uppnå en prestationsnivå i enlighet med DIN EN ISO 16092-2.

HYDAC sensorer – funktionell säkerhet

Utbudet med sensorer för tryck innehåller produkter för mätning av tryck, temperatur, linjär position, position, nivå, volymflöde och hastighet samt förorening och oljans tillstånd. Produktsortimentet täcker även särskilda tillämpningsområden som tillämpningar med ökad funktionell säkerhet enligt EN ISO 13849. Säkerheten är det viktigaste - kontakta oss för mer information.

HYDAC KineSys varvtalsregulatorlösning DVA

Drivningen med variabel hastighet DVA i kombination med drivkontrollen för sluten krets HFI-CM är den perfekta symbiosen av hydraulik och elektronik. För presstyrningen utförs hela parametriseringen och koordinationen av drivsystemet i frekvensomriktaren. Några av säkerhetsfunktionerna verkställs via drivningen så att färre övervakade ventiler behövs och pressventilblocken får en mer kompakt design.

 

HYDAC kompakt styrenhet KS

HYDACs kompakta styrenhet används för hydraulisk styrning av kopplingsbromskombinationer (CBC) i mekaniska pressar. Den integrerade HYDAC presstryckavlastningsventilen PSV garanterar efterlevnat med den ändrade säkerhetsstandarden 16092-2 och den minskade mängden utrymme och antalet underhåll och rör.

HYDAC överbelastningsskydd ULSV

Det hydrauliska överbelastningsskyddet ULSV används som direkt maskinskydd för mekaniska pressar på grund av symmetrisk eller assymmetrisk överbelastning av pressramen. Vi informerar gärna om extra övervakningsalternativ.

Digitalisering, uppkoppling och transparent pressning

Förutom digitala komponenter och smarta sensorer levererar HYDAC nya konceptidéer för utformningen av dina pressar på ett mer transparent sätt, möjliggör realtidsstyrning av dina processer och gör din serviceåtgärder planeringsbara. Den kunskaps som dina anställda behöver ingår också.

 

HYDAC-produkter för digitalisering av pressar & formningsmaskiner

HYDAC p₀-vakt tryckventil EDS 3400

Övervakning av förladdningstrycket på hydraulackumulatorerna leder till snabbare felsökning och minimala kostnader för stilleståndstider.

 

 

Igensättningsindikator Virtual Fluid Lab VFL

Dynamisk beräkning av den kvarvarande livslängden på filterelement ökar maskinens tillgänglighet och minskar följaktligen kostnaderna.

 

HYDAC CMX suite

HYDAC’s CMX suite är utrustad med hårdvaru- och mjukvarupaket som innehåller individuella moduler för digitaliserade formningsmaskinfunktioner, tillstånd och processer antingen på lokala server i kundens lokaler eller i molnet. För mer transparens till dina pressar och formningsmaskiner

HYDAC portabel datainspelare HMG 4000

HMG 4000 portabel datainspelare är en portabel enhet för datainsamling. Den har utformats primärt för uppmätta variabler som mäts i hydraulsystem, så som tryck, temperatur, volymflöde och linjär position. Den är dessutom mycket flexibel för utvärdering av andra uppmätta variabler.

HYDAC sensorer med IO-link gränssnitt

Med IO-link har HYDAC skapat ett standardiserat digitalt gränssnitt för aktuator- och sensornivån som möjliggör enkel och prisvärd uppkoppling till styrningens omgivning och bus-system på högre nivå samt nätverk. Med IO-link kan inställningar genomföras som en del av den första uppstarten eller till och med från kontrollen under drift. Denna fjärrstyrda parametreringsförmågan gör driftsättningen snabbare och enklare och hjälper till att minimera felorsaker och sänka kostnaderna.

 

HYDAC smart tryckgivare HPT1400

HPT 1400 med IO-link gränssnitt är en digital tryckgivare som har utformats särskilt för användning i mycket små utrymmen. För tillämpningar inom press- och formningsteknik används det för att upptäcka högtryckspikar vid tryckpunkten på mekaniska presser eller till undersystem och komponenter i hydrauliska pressar. På det här sättet kan du och ägaren lära er mer om hur formningsmaskinen fungerar och därför få viktig information om drift och framtida konfiguration av din press.

 

Våra referenser

Optimerade skräpbalpressar med kompakta och effektiva hydraulaggregat

Återvinning

Optimerade skräpbalpressar med kompakta och effektiva hydraulaggregat. HYDAC – Din partner för skräddarsydda hydrauliska lösningar i pressar. Ta reda på mer

Läs kunders framgångshistoria

All-inclusive service for increasing productivity, reducing costs and conserving resources.
HYDAC fördelar i översikt

Produktsortiment

Vi använder vårt unika produktutbud för att utveckla perfekt passande lösningar till din formningsmaskin.

Utvecklingspartner

Våra tekniker finns till hands för att hjälpa dig med nya utvecklingar vid moderniseringen av befintliga pressar och formningsmaskiner.

 

Lokal närvaro

Lokal till lokal: HYDAC hjälper dig med kompetenta servicepartner för slutlig installation och underhåll - världen över.

 

Produktivitetsökning

Ökar produktiviteten och sänker kostnaderna - med effektivisering av energi och resurser, smart övervakning, anpassade underhållsstrategier och längre livslängd på dina formningsmaskiner.

 

Resurseffektiv

Hållbar, säker, digitalisering - med innovativa utvecklingar, HYDAC tillverkar framtidssäkra lösningar till dina maskiner.

Nedladdningar