Din certifierade partner för stora motorprodukter med internationell know-how

Höghastighetsmotorer

Höghastighetsmotorer används som generatorer i CHP-kraftverk, i fartyg och ofta även i containerfartyg. Som utvecklingspartner finns HYDAC till hands för att hjälpa dig och kan erbjuda en allinclusive konditionering av dieselbränsle: från avvattning av dagtanken till rengöring av bränsle i filter som sitter i motorn.

Medelhastighetsmotorer

Eftersom de kan startas snabbt och ofta används medelhastighetsmotorer i decentraliserade vattenverk. Den karaktäristiska funktionen på dessa motorer är deras befintliga kontrollreserv. Deras höga effektivitet och låga utsläpp hjälper till vid omställningen till alternativa energier. Arbeta tillsammans med HYDAC för att optimera dina bränsle och smörjoljesystem för en effektiv och hållbar drift.

Låghastighetsmotorer

Låghastighetsmotorer alstrar den energi som krävs för att försörja stora transportfartyg. För dessa motorer som arbetar enligt 2-takts principen är vätskekonditioneringen bland det viktigaste. HYDAC tar hand om effektiv rengöring och avvattning av drivmedlen för en pålitlig och miljövänlig användning under extrema förhållanden. Vi kan hjälpa dig att spara investeringskostnader och servicekostnader.

Hållbarhet & standardisering

Glöm aldrig bort effektivitet och säker drift av din stor motor - tillsammans med dig arbetar vi på att optimera ditt system och hitta en skräddarsydd lösning till dig. Utnyttja potentialen av standardisering: ombyggnad med optimerade komponenter och system kan hjälpa dig att spara på konditionering av smörjolja och bränslebehandling på lång sikt. Kontakta oss idag!

Hållbarhet och standardisering för stora motorer: våra produktlösningar

HYDAC smörjoljekonditionering i förbiflöde

Våra system minskar arbetsbelastningen på huvudfiltret hållbart och möjliggör ett optimerat motorskydd. Passande för nya system eller som ombyggnadslösning, vårt prisvärda oljekonditioneringssystem i förbiflödet stör inte din smörjoljekrets.

Mer information om HYDAC OffLine Filter OLF

HYDAC bränslefiltermodul för flerbränslemotorer

Med våra filtermoduler kan du pålitligt rengöra och avvattna bränslet i din två- eller trebränsle motor. Vi uppnår högsta möjliga nivå av filterering för att förlänga livslängden på ditt insprutningssystem. Ta reda på mer redan idag!

HYDAC automatisk filtermodul

Om det spolar kontinuerligt eller växlande: våra automatfilter rengör dina vätskor effektivt. Dra fördel av våra lösningar för alla krav när det gäller dina vätskors renhetsklass. Tillsammans kan vi optimera din motordrift över lång sikt.

Mer information om HYDAC AutoFilt® RF9

Funktionssäkerhet

En stor motor i decentraliserade vattenkraftverk eller som huvuddrivning i fartyg måste uppfylla mycket stränga säkerhetskrav. HYDAC är din kontakt när det gäller lyckad implementering av alla säkerhetsbestämmelser enligt lag. Våra produktlösningar fokuserar exempelvis på SIL-tillåtna komponenter, SOLAS och IMO krav och regler för klassificering.

Funktionssäkerhet för stora motorer: våra produktlösningar

HYDAC avstängningsenhet för duplex gasfilter

Till duplex gasfilter använder vi dubbelblock- & flödesteknik för att rengöra giftiga bränslegaser. Tack vare detta kan man utföra underhållsarbeten under drift utan att utsätta personers hälsa eller maskinens tillstånd för fara - 100% tillgänglighet i kombination med maximal säkerhet.

Mer information om HYDAC GxF

HYDAC smörjoljekonditionering

En hållbar konditionering av din smörjolja tack vare den beprövade och testade slambehandlingsenhet i kombination med våra automatfilter. Öka både säkerheten och tillgängligheten på din otor och dra fördel av den tidseffektiva och lönsamma HYDAC-lösningen utan avskiljare.

 

HYDAC rening av hydraulolja

De hydrauliska komponenterna på din 2-takts motor är väl omhändertagna hos oss: våra automatfilter ser till att smörjoljan som används når upp till de högsta renhetskraven - för att skydda ditt hydraulsystem och garantera en hållbar motordrift.

Mer information om HYDAC AutoFilt® RF9

Kompletterande utrustning

För att upptäcka i tid när det krävs åtgärder behöver man koordinerade sensorer och system för att övervaka tillståndet på stora motorer. Detta gör det möjligt att öka tillgängligheten och produktiviteten på din anläggning på lång sikt. För en störningsfri drift av din motor med optimerad service och underhållsintervall är HYDAC den rätta kontaktpersonen för dig. Med internationell expertis när det gäller övervakning, analys och konditionering av dina vätskor.

Kompletterande utrustning för stora motorer: våra produktlösningar

HYDAC tryckbrytare för övervakning av filterförorening

Våra tryckbrytare kan användas för att övervaka föroreningen av dina filter. Inställda gränser upptäcks pålitligt - för att skydda ditt system med ökad tillgänglighet och minskade driftkostnader.

Mer information om HYDAC tryckbrytare

HYDAC sensorer för övervakning av metallpartiklar i smörjoljekretsen

Vår metallföroreningssensor upptäcker och identifierar metallpartiklar i smörjolja. Upptäck skadan i tid tack vare en kontinuerlig tillståndsövervakning och förebygg oplanerade stilleståndstider.

Mer information om HYDAC CSM 1000

HYDAC sensormodul för tillståndsövervakning av dieselbränsle

HYDACs beprövade och testade föroreningssensormoduler är kompakta online tillståndsövervakningssystem för övervakning av dieselbränslens tillstånd. Ha renheten på din diesel under kontroll hela tiden - förebygg förlust av effektivitet och för tidigt slitage i god tid.

Mer information om HYDAC CSM-E