OXiSTOP - Miljöanpassad tanklösning för hydraulsystem

OXiStop är en miljöanpassad tanklösning för hydraulsystem med integrerad avgasnings- och avvattningsenhet.

Möjliggör ett hållbart hydrauliksystem med hög prestanda

#HYDACOXiSTOP #HydrauliskSäkerhet #Kontaminationskontroll #FörebyggSystemfel

OXiStop är en banbrytande miljöanpassad tanklösning för hydraulsystem som erbjuder en integrerad avgasnings- och avvattningsenhet. Med OXiStop kan du förbättra ditt hydraulsystems prestanda, minska era underhållskostnader och arbeta hållbart.

Ni är välkomna att skicka en förfrågan till oss. En expert ur vårt team tar kontakt med dig inom kort.

Boka en kostnadsfri konsultation idag

 

Varför välja OXiSTOP? OXiStop kan minska oljevolymen med en faktor av 10

  • Ökad livslängd på oljan på grund av 80% mindre syreinnehåll
  • Mindre kontaminering (fast, flytande, gasformigt) på grund av det avslutade/avgränsande systemet med membran
  • Minskat ljud på grund av minskad kavitation genom kontinuerlig avgasning

Boka en kostnadsfri konsultation idag

Ett integrerat membran förhindrar direktkontakt med omgivande luft

Den hydraulisk drivna avgasaren/avvattnaren tillsammans med det integrerade andningsmembranet, ”vakuumförpackar” och skiljer oljan från den omgivande luften. Detta gör det möjligt att anpassa storleken på tanken efter behovet av differensvolym, vilket betyder att tankens volym inte längre är beroende av pumpens flödeshastighet.

Boka en kostnadsfri konsultation idag

HYDAC erbjuder sju standardstorlekar upp till 500 literOXiStop kan utrustas med flera tillval

  • Returfilter
  • Oljekylare
  • Vattensensor
  • Partikelräknare
  • Övervakning

Boka en kostnadsfri konsultation idag

 

FAQ

Vad är HYDACs OXiStop?

OXiStop är en miljöanpassad tanklösning för hydrauliska system som integrerar en hydrauliskt driven avgasning och avvattningsenhet. Oljan får lågt gas- och vatteninnehåll som möjliggör högre processhastighet, bättre effektivitet och ökad livslängd på systemkomponenter.

Hur minskar OXiStop storleken på tanken?

Den hydraulisk drivna avgasaren/avvattnaren tillsammans med det integrerade andningsmembranet, ”vakuumförpackar” och skiljer oljan från den omgivande luften. Detta resulterar i att man kan anpassa tankens storlek efter differensvolymen.

Med hur mycket kan mängden olja minskas med OXiStop?

OXiStop minskar i flesta fall mängden av olja med en faktor 10.

Vad är fördelen med OXiStop membran?

Membranet gör att vätskan kan ha ett mycket lågt gas- och vatteninnehåll. Det möjliggör också installation i extremt dammiga / fuktiga miljöer. 

I vilka standardstorlekarna finns OXiStop?

OXiStop finns i sju standardstorlekar med differensvolymer som sträcker sig mellan 30 och 500 liter.

Kan OXiStop utrustas med ytterligare funktioner?

Ja, OXiStop kan utrustas med returfilter, samt kylpump med plattvärmeväxlare.

Hur ökar OXiStop livslängden på oljan?

OXiStops system med membran ökar livslängden på oljan genom att minska syreinnehållet, vatteninnehållet och inträngning av andra föroreningar. 

Hur minskar OXiStop ljudnivån?

Med OXistop:s kontinuerliga avgasning minskar kavitationen som i sin tur minskar ljudnivån.

Erbjuder HYDAC skräddarsydda lösningar för OXiStop?

Hydac kan även erbjuda hållbara och miljöanpassade specifika lösningar enligt era önskemål.

Är OXiStop lämpligt för dammiga/fuktiga miljöer?

OXiStop gör det möjligt att installera system i miljöer som är extremt förorenade eller fuktiga, tack vare membranet som håller damm och fukt borta från oljan.

Nedladdningar Produktinformation

Fördelarna med OXiSTOP

Vi optimerar en lösning för just din applikation med OXiStop.

Zubehoer

Förlita dig till HYDAC:s expertkunskap och högkvalitativa komponenter med OXiStop.

Vi hjälper dig även efter projektplaneringsfasen och driftsättningen.

OXiStop minskar den storlek som behövs på tanken, vilket sparar utrymme.

Resurseffektiv

OXiStop minskar risken för miljöfarligt läckage genom användningen av mindre mängd olja.

Robust och hållbart

OXiStop är lämplig för extremt dammiga/fuktiga miljöer genom membranet som håller oljan ”vakuumförpackad” och avskild från omgivningen.

Vill du veta mer om oxistop?

Boka en kostnadfri konsultation och prata med en av våra experter.

Boka nu