Kompakta kraftaggregat för mobila maskiner

Elektrifiera dina mobila maskiner med elektrohydrauliska kraftaggregat från HYDAC – för högre energieffektivitet och hållbar maskindrift.

Långsiktig energibesparing tack vare effektiva elektrohydrauliska och kompakta kraftaggregat från HYDAC

Energieffektivitet Maximala maskindriftstider tack vare optimerad systemarkitektur

Elektrifieringen av mobila maskiner, med målet att hållbart minska utsläppen, har redan blivit verklighet. För att driva olika huvud- och tilläggsfunktioner med en hög effektdensitet även utan förbränningsmotor behövs det elektrohydrauliska kraftaggregat. Dessa kraftaggregat konstrueras med fokus på energieffektivitet för att hålla batteriet så litet som möjligt.

Flexibilitet och modularitet Universell användning för din mobila tillämpning

Mobila tillämpningar är mycket varierande – men i takt med att komplexiteten ökar blir standardiserade, modulära system mer relevanta. Därför valde vi ett modulärt system när vi utvecklade våra elektrohydrauliska kraftaggregat. Det består av en motor med variabel hastighet, kraftfullt styrdon och diverse hydrauliska komponenter. Det betyder maximal flexibilitet för dina elektrifierade maskiner.

Platsoptimering och bullerreduktion Minskat installationsutrymme och lägre bullernivåer utan att kompromissa med effektiviteten

Det begränsade utrymme som finns i en mobil maskin kräver kompakt utformning. Därför har HYDAC valt platsoptimerade kraftaggregat med en hög integrationsnivå. Förutom formen är även bullernivån en avgörande faktor. För människornas och miljöns skull är våra kompakta kraftaggregat bulleroptimerade.

Vår lösning: Långsiktig energibesparing tack vare effektiva elektrohydrauliska och kompakta kraftaggregat från HYDACKompakta kraftaggregat från HYDAC för att styra hydrauliska huvud- och tilläggsfunktioner

Kompakta kraftaggregat från HYDAC styr diverse huvud- och tilläggsfunktioner i elektrifierade kommunala maskiner, t.ex. sopning eller styrning. Tack vare den variabla hastigheten kan systemet matas effektivt med erforderlig ström, i enlighet med driftstatus och strömbehov. Detta sparar inte bara energi. Det ger också maskinen en längre livslängd och möjlighet till att konfigurera ett mindre batteri.

Modulära och kompakta kraftaggregat från HYDACUpptäck de olika komponenterna i våra kompakta kraftaggregat

Tack vare våra kompakta kraftaggregats modulära system kan du sätta ihop det perfekta kraftaggregatet för din tillämpning och fortfarande vara mycket flexibel. Kontakta oss – vi kommer att hitta rätt kompakt kraftaggregat för din elektrifierade maskin!

Motorer med variabel hastighet

HYDAC levererar asynkron- eller synkronmotorer med variabel hastighet för 24–400 V DC batterispänningar.

Kraftfulla styrdon

För höghastighetskommunikation: tack vare variabel hastighetskontroll ger parametriserade styrdon från HYDAC en hög effektivitetsnivå. Oavsett om de är integrerade i motorn eller externa – vi justerar komponenterna så att de passar dina individuella behov.

Beprövad hydraulik

Beprövade komponenter för din maskin: vår omfattande portfölj gör det möjligt att integrera alla nödvändiga robusta och samordnade hydrauliska HYDAC-komponenter såsom filter, ventiler, ackumulatorer och sensorer.

Bulleroptimerade pumpar

Välj mellan olika pumpkonstruktioner, t.ex. enstaka eller flera pumpar.

En mångfald av tillämpningsområden

Kompakta kraftaggregat från HYDAC används i olika elektrifierade maskiner med ett brett spektrum av krav. Vi utformar gärna det perfekta kraftaggregatet för din tillämpning.

Bagagevagnar och flygplanstraktorerBromsning och andra funktioner i flygplatsteknik

Befintliga batteridrivna fordon som bagagevagnar och flygplanstraktorer för flygplatsteknik ställs om till autonom körning. De har i allmänhet 80 V DC-batterispänning. Med vårt kraftaggregat får bromsen en liten effektiv hydraulisk enhet, jämte ytterligare mindre tilläggsfunktioner som t.ex. hydraulisk låsning.

Trädgårdsskötsel och landskapsvårdAnvändning av hydrauliska ställdon i maskiner för landskapsvård

I trädgårdsskötsel och landskapsvård behövs små, autonomt drivna fordon med hydrauliska ställdon som kan användas nästan konstant. Därför levererar vi ett lämpligt borstlöst kraftaggregat i en 48 V DC-version. Vår teknik för proportionalventiler med extra hög upplösning möjliggör också extremt känslig styrning av ställdonen och mycket precist arbete som följd.

Kommunala maskinerStyrningen och andra funktioner upprätthålls konstant

Elektrifiering av små multifunktionella fordon, som t.ex. sopmaskiner för parker eller fotgängarzoner, blir mer och mer vanligt. För att säkerställa oavbruten krafttillförsel till sopmaskiners styrning och borstar matar HYDAC upp till 400 V matningsspänning och upp till 30 kW effekt till sina kompakta kraftaggregat. Vårt hydrauliska kraftaggregat är också perfekt för mindre tilläggsfunktioner som bara behövs sporadiskt och under en kort tid.

 

Översikt över fördelar med kompakta kraftaggregat från HYDAC för elektrifierade maskiner

HYDAC gör mobila maskiner energieffektiva

Energieffektivitet

Våra kompakta hydrauliska kraftaggregat är extra energisnåla tack vare motorer med variabel hastighet med vilka de kan tillhandahålla hydraulisk energi efter behov.

Kompakta kraftaggregat från HYDAC med högsta flexibilitet och kompakt form.

Hög flexibilitet

Dra fördel av ökad flexibilitet tack vare vår kompakta utformning och höga integrationsnivå.

Kompakta kraftaggregat från HYDAC är hållbara och robusta.

Hållbart och robust

Tack vare våra koordinerade HYDAC-komponenter av hög kvalitet är kompakta kraftaggregat från HYDAC hållbara och robusta.

Kompakta kraftaggregat från HYDAC ger låga bullernivåer.

Bullerreduktion

Våra olika pumpkonstruktioner möjliggör låga bullernivåer och hjälper dig att reducera dina bullerutsläpp.

Nedladdningar

Vi ger alltid gärna råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka din konsultation idag!

Skriv till oss per e-post