Optimering av skärsystem

HYDAC - din partner för energieffektiva kyllösningar i skärsystem.

Optimering av skärsystemHYDAC - din partner för energieffektiva kyllösningar i skärsystem.

I skärningsprocessen på industriella stångskärmaskiner är precision och effektivitet av yttersta vikt. Det kräver en process som hantera höga belastningar och snabbt anpassa sig till förändringar, vilket är nödvändigt för att garantera exakta skärlängder.

Utmaningen

Vår kund, en tysk maskin- och systemtillverkare för skärteknik, konstruerar stationära skärsystem med prestationsstyrda fasta kolvpumpar. På grund av den konstanta rotationshastigheten på pumpen är pumpens effekt inte optimal vid mindre förmedlade mängden. Dessutom går motorn in i en cykelpaus i standbyläge – en faktor som leder till hög energiförbrukning. Ökad värmepåverkan på hydraulsystemet ökar behovet av kylning. Under drift är bullernivån högre, vilket betydligt försämrar arbetsmiljön runt anläggningen. 
För att uppnå en energibesparing på minst 30% var det viktigt för specialisterna att förbättra systemdesignen. Våra kunders huvudbekymmer var att optimera prestandan på saxrörelsen och för att realisera hjälpfunktioner i en kompakt modulär design. Samtidigt behövde ventilstyrningen förenklas och implementeras utan att utveckla proportionell teknik. I intresse av att spara resurser ansågs det även viktigt att minska oljemängden i hydraultanken/-systemet. Kylning skulle också undvikas för att spara energi och kostnader. Likaså behövde bullret sänkas så mycket som möjligt för att skapa bättre arbetsförhållanden för de anställda.

Öka effektiviteten och optimera kostnaderna i skärningsprocessen med vartalsregulatorn från HYDAC

I samarbete med kunden som partner kom HYDAC fram till vad som behövde göras: med HYDACs hydrauliska vartalsregulator ersattes den tidigare motorpumpgruppen nu av en servostyrd dubbel intern växelpump. I det här systemet kan det nödvändiga flödet och hydraultrycket som krävs tillhandahållas på ett sätt som behövs genom att ändra rotationspumpens hastighet och välja pumpkombination. Den enkla designen med få komponenter och den optimerade samspelet av arbetsprocesser resulterar i korta cykeltider. Den högre rotationshastigheten kompenserar även för den minskade pumpstorleken. Detta resulterar i mer kompakt design vilket sänker vikten. Samtidigt ersätter den mycket förenklade ventiltekniken den proportionella ventiltekniken. Att använda ackumulatorer säkerställer även vätskekrafttillförseln till hjälputrustningen. Efter detta minskar den processbaserade kraftförbrukningen effektförlusten till ett minimum så att behovet av ett kylsystem försvinner helt.

Resultatet

Med vår smarta HYDAC-lösning överträffade våra experter kundens förväntningar. Med hjälp av lösningen med varvtalsregulator kunde HYDAC minska drivkraften med så mycket som 50% (från 20 kW till 10 kW). Samtidigt föll oljemängden i hydraultanken från 450 till 200 liter. Minskningen i bullergenereringen – från 90 dB till under 75 dB – förbättrade arbetsförhållandena avsevärt. Behovet av komplex proportionell ventilteknik försvann också. Dessutom behövs det ingen kylning av systemet längre. Optimeringen som krävs vid skärningen och positioneringsfunktionerna kan överträffas av den här energieffektiva lösningen.

Optimeringar vid skärning och matning:
Trycktoppar jämnades ut med optimerad koppling av cirkulationen med sänkt tryck och styrningen av elmotorn. Det nya systemet genererar låga tryckförluster eftersom inga proportionella ventiler används.

Skärning med HYDAC-lösningenGammalt system vs. nytt system vid skärning

Matning med HYDAC-lösningenGammalt system vs. nytt system vid matning

Dina fördelar med varvtalsregulator:

Minska energiförbrukningen och dra ner kostnaderna med hjälp av tillståndsövervakning och förutseende underhåll.

Resurseffektiv

Med nästan 50% energibesparing per år per maskin och minskad oljemängd.

Sänka kostnader

Kostnadsoptimering

Man sparar minst 50% av driftkostnaderna per år per maskin.

Bullerreduktion

Noise generation

Bullerreduktion Tack vare minskningen av bullernivån från >90dB till <75dB. 

Systemtillgänglighet

Anläggningens tillgänglighet

Tack vare minskat underhållsarbete och en mindre felkänslig drivning.

Ladda ned Referens: Optimering av skärsystem

Ladda ned referensen i PDF-format nu

Fråga gärna oss om råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka din konsultation idag!

Skriv e-post

Upptäck fler tidningsartiklar

Håll huvudet kallt - tack vare retrofitting
Funktionell säkerhet