Från individuella komponenter till komplexa system
Vi antar gärna utmaningarna med era verktygsmaskiner

Metallskärning: vändning, sågning, fräsning & slipning

Svarvar, fleroperationsmaskiner, slip- och sågmaskiner är oumbärliga i industrin. Trenden för alla typer av maskinverktyg leder till bättre effektivitet och bevaring av resurserna i produktionen. En annan viktig aspekt är förstås en total ökning av produktiviteten med hjälp av smarta dataanalyser via lloT-lösningar. Våra experter hjälper dig att optimera din systemtillgänglighet, energi och råmaterialförbrukning på ett hållbart sätt.

Värmekraft: svetsning, laserbearbetning, härdning

Termisk skärning, härdning och sammanfogningsprocesser med svetsning och härdningssystem är ofta en utmaning för maskintillverkare, särskilt när individuella kylstrategier och energioptimerad kylning är involverade. Eftersom HYDAC har ett heltäckande sortiment kan vi använda vår långa erfarenhet inom filterteknik, sensorer och drivteknik för att varaktigt hitta rätt lösningar för optimal drift av ditt system och kan hjälpa dig med saker som ökad produktivitet, bevara resurser och kostnadseffektivitet.

Maskiner för produktion till eldrift

Med de förändringar som nyligen gjorts gällande mobilitet ställs maskintillverkare inför alltmer komplexa krav på till exempel kylningen av impregnering, induktions- och magnetiseringssystem. Filterlösningar fokuserar även på de industriella detaljtvättar som maskinverktygstillverkare har i produktionsfabriker för eldrivningar, batterier och H2-drivningar. Med vår långa erfarenhet kan vi hjälpa dig med produktlösningar och anpassade lösningar - för en mer hållbar framtid.

Retrofit – modernisering av verktygsmaskiner

För att kunna använda existerande maskiner på ett effektivt sätt och under en längre tid påbörjar slutkunderna allt fler moderniseringsprojekt för alla typer av verktygsmaskiner. Våra HYDAC-experter kan hjälpa till inom både OEM och MRO-sidan när det gäller olika krav för modernisering och optimering av resurser. I det här sammanhanget hjälper vi även specialiserade serviceföretag att utföra projekten framgångsrikt.

Retrofit – modernisering av verktygsmaskiner med våra produktlösningar

Vätske-luft kylsystem, FLKS-serien

HYDACs vätske-luftkylsystem kombinerar plasttank, reversibel pump, kylelement och läkt med kompakta mått och är perfekt när en prisvärd men effektiv kylning krävs för medier varmare än omgivningstemperaturen. Våra FLKS-system finns tillgängliga i olika storlekar och kan nå en kylkapacitet upp till 4.5 kW/K och en pumpkapacitet upp till 300 l/min. Som specialfunktion för moderniseringsprojekt finns utvalda FLKS-system tillgängliga med 24-voltsteknik. Detta gör dessa enheter kompatibla med nästan alla maskiner.

Plattvärmeväxlare, WTRE-serien

I sitt heltäckande sortiment när det gäller kylteknik har HYDAC även plattvärmeväxlare med sluten krets. De används för att skapa en mellankrets till kylmotorspindeln, drivningar, strömförsörjningsenheten och/eller kylvätskor med tillgängligt fabrikskylvatten. Detta minskar drifttiden avsevärt på de monterade aktiva kylsystemen, besparingstekniken och resurserna. Den monterade styrningen möjliggör styrning av medietemperaturen både med en fast inställningsnivå och baserande på omgivning- och maskintemperaturen.

Maskinteknik: kundanpassade projektlösningar

Med sitt omfattande produktsortiment kan HYDAC-gruppen konstruera kundanpassade delsystem som passar dina behov. Lösningarna utformas genom att kombinera våra produkter från hydaulik, kylning, filtrering elektronik och monteringsteknik, beroende på kraven och tillåter både en uppgradering av befintliga funktioner och integration av nya i den maskin som ska uppgraderas.  

Temperaturövervakning för verktygsmaskiner

Behovsanpassad temperaturreglering kan öka effektiviteten och livslängden på verktygsmaskiner. Som expert på alla typer av kyl- och temperaturreglering distribuerar HYDAC temperaturövervakningslösningar och system – för tillämpning inom termisk bearbetning eller eldrifts- och batteriproduktion. I vårt heltäckande sortiment för verktygsmaskiner har vi lösningar för alla typer av kylning - vatten-, luft- och kompressorkylning. Vi är mycket angelägna om en ansvarsfull användning av tillgänglig resurser och att ta vara på den överskottsvärme som genererats. I kombination med vår innovativa teknik kan vi uppnå bästa möjliga konfigurationskvalitet.

Applikationer med verktygsmaskiner för termisk bearbetning med våra produktlösningar

Vätske-luft kylsystem, FLKS-serien

HYDACs vätske-luftkylsystem kombinerar plasttank, reversibel pump, kylelement och läkt med kompakta mått och är perfekt när en prisvärd men effektiv kylning krävs för medier varmare än omgivningstemperaturen. Våra FLKS-system finns tillgängliga i olika storlekar och kan nå en kylkapacitet upp till 4.5 kW/K och en pumpkapacitet upp till 300 l/min. Som specialfunktion för moderniseringsprojekt finns utvalda FLKS-system tillgängliga med 24-voltsteknik. Detta gör dessa enheter kompatibla med nästan alla maskiner.

Vätske-vattenkylsystem, FWKS-serien

Vätske-vattenkylsystem används vattenglykol- eller mineraloljekretsar och möjliggör en energivänlig användning av befintliga infrastrukturer för kylning av maskiner och system i fabriken. Möjligheten att kyla under omgivningstemperaturen i kombination med en mycket låga värmespridningen till omgivningen gör det här kylsystemet till en lösning man ska välja när det finns kylvatten tillgängligt. HYDAC distribuerar olika temperaturstyrningstekniker med sluten krets som alternativ vilket möjliggör kylningskapaciteter på upp till 250 kW i olika storlekar.

Kylenheter, RFCS-serien

De aktiva kylsystemen möjliggör högprecisionskylning (± 0.1K) av maskiner och system även under omgivningstemperaturen oberoende av fabrikens befintliga infrastruktur.  HYDAC distribuerar dessa enheter som installation- eller påbyggnadsenheter i olika storlekar för kylkapaciteter på upp till 200 kW. Den energieffektiva, patenterade blandningsprincipen i kombination med en otätad dränkbar pump avrundar det här systemet och gör det till en allroundlösning för maskinverktyg.

Kylplattor

Kylplattor används överallt där elektroniska komponenter arbetar på en hög prestationsnivå och behöver direkt kylning. Komponenterna som ska kylas monteras direkt på kylplattorna och en kylvätska cirkulerar genom plattan och leder effektivt bort värmen som avleds. Kylvätskan i sig kan hämtas och ledas tillbaka till de olika HYDAC kylsystemen. HYDAC kylplattor utmärker sig med en kundanpassad design, förstklassig kvalitet och storlekar på upp till 1,600 mm x 750 mm.

Funktionssäkerhet & hälsa och säkerhet för verktygsmaskiner

På grund av gällande lagstadgade regelverk på europeisk och nationell nivå, så som maskindirektivet 2006/42/EC, måste maskinoperatören vara uppmärksam på hälsa och säkerhet och att använda de skydd som installerats på arbetsstationerna i fabriken. Bestämmelserna kräver att tillverkare ska fortsätta utveckla nya, dokumenterade säkerhetslösningar. Våra HYDAC-experter kan hjälpa till med anpassad service, till exempel rådgivning under projektplanering och Sistema-kalkyleringar för att integrera anpassade subsystem till er säkerhetsstrategi så att ni når uppställda krav.

Funktionssäkerhet & hälsa och säkerhet för verktygsmaskiner med hjälp av våra produktlösningar

Sensorer för säkerhetskretsar & säkerhetsfunktioner

HYDAC tillhandahåller tryck- och linjärpositionsgivare för användning i funktionella säkerhetsanläggningar och system upp till SIL 2 (IEC 61508) eller PL d (ISO13849). De har två kanaler och/eller är utrustade med självdiagnosfunktioner och är därför lämpliga att använda inom säkerhetskritiska användningsområden.

Aktuatorer med elektronisk övervakning av positionsväxling och proportionell teknik

Att använda ventiler med övervakning av positionsväxlingen är ett annat sätt för maskintillverkare att fullfölja kraven på funktionell säkerhet (ISO 13849). Säkerhetsrelevanta krav kan även efterlevas med korrekt användning av proportionella ventiler. Som mångårig tillverkare av ventilteknik har vi ett omfattande sortiment med passande produkter inom detta område.

Hållbarhet & systemkonfiguration för alla typer av verktygsmaskiner

Maskinkonstruktörer vill göra vad de kan för att skydda klimatet. Men hållbarhet, bevarande av resurser och en gynnsam energibalans blir även allt viktigare för slutkunder och konsumenter. HYDAC kan hjälpa dig från första offerten till kundanpassad service som ex. utfärdande av energicertifikat.

Hållbarhet & systemkonfiguration för verktygsmaskiner med hjälp av våra produktlösningar

Avvattnings- och konditioneringssystem

HYDAC har ett omfattande sortiment med professionella lösningar som ökar livslängden på hydraulik- och smörjvätskan som du använder. Genom att använda olika funktionsprinciper kan olja avvattnas, avgasas och befrias från lack. Systemen finns tillgängliga både som mobila och stationära varianter.

Mer information om HYDAC avvattningssystem och konditioneringssystem

RFCS-SMART Line med propan som kylvätska

Den nya RFCS-kylaren S0 ur SMART Line möjliggör användning av propan som kylmedel. Jämfört med de kylmedel som redan används har propan ett mycket lågt GWP-värde på 3. Genom att använda det här miljövänliga kylmedlet, har kylenheten beprövad och testad teknik, har en kompakt storlek och möjliggör en kylkapacitet på upp till 1.5 kW.    

Drivningar med variabel hastighet

Om varierande volymflöden krävs i hydrauliken vid konstant tryckförhållande möjliggör drivningar med variabla hastigheter att hålla den exakta kapacitet som krävs av systemet. HYDAC tillhandahåller två system till det här: den prisvärda standardiserade CO3-enheten och den anpassningsbara DVA-enheten som finns tillgängliga i olika kapacitetsklasser upp till 22 kW.

Mer information om HYDAC KineSys DVA

Filterelement Stat-X®

Under de senaste åren har trenden mot askfri hydraulvätska, mer kompakta system och finare filtrering lett till ökade problem med elektrostatisk laddning och urladdning i hydaul- och smörjoljesystemet vilket lett till mycket snabbare försämring av oljan. Med den framåttänkande Stat-X® filterelementteknikan gör HYDAC det bevisligen möjligt att minska elektrostatisk laddning och urladdning i filtret samtidigt som man har en ultrafin filtrering.

Mer information om HYDAC Stat-X®

Smarta, automatiserade processer & industri 4.0 för verktygsmaskiner

Med automatisk övervakning av starttrycket på ackumulatorn, kantdatorlösning DATA+, våra smarta sensorer och anpassningsbara HYDAC CMX Suite (bestående av en specialutvecklad mjukvara som moln eller på plats), kan vi hjälpa dig med övervakningen av olika maskinverktygstyper och använda dessa som bas för att bestämma vilka åtgärder som krävs. På det här sättet bidrar den konstanta maskinanalysen till att öka maskinens tillgänglighet, förbättra prestandan och kvaliteten och framförallt för att förbättra dina viktigaste OEE inom företaget.

Öka produktiviteten genom att digitalisera maskinverktyg - våra produktlösningar

Smart start-stopp enhet, CO1S-serien

Om hydraulenheter ska arbeta effektivt behöver de styras inom de föreskrivna parametrarna. Vanliga strömförsörjningsenheter har begränsade möjligheter när det gäller tillståndsövervakning. Den smarta CO1S-start-stopp enheten från HYDAC möjliggör konstant kommunikation mellan enheten och maskinen tack vare integreringen av IO-link teknik. Detta innebär att trycket, drifttider, temperaturer och resterande livslängd på filter kan övervakas. Denna data lägger grunden för hög maskintillgänglighet, behovsbaserande förebyggande underhåll och nya betalningsmodeller som "betala per användning".

Smarta sensorer

Att använda smarta sensorer spelar en viktig roll när det gäller framgångsrik implementering av I4.0 projekt i maskinverktyg. HYDAC har ett brett sortiment med olika sensorer till detta. Många av dessa sensorer finns tillgängliga med IO-link gränssnitt och har ett antal diagnostiska alternativ som övervakning av mätområdets temperatur och tamperatur standardiserade drifttider, för att bara nämna några.

HYDAC kylvätskehantering FCU 5000

Automatisera maskinernas kylvätskehantering. Vätskekontrollenheten 5000 mäter den exakta koncentrationen, pH värdet, elektrisk konduktivitet och temperatur på ditt kylvätska. Helautomatisk uppfyllning garanterar att koncentrationsnivån håller sig stabil. Tanknivån håller sig också på önskad nivå tack vare smart påfyllning. Dash-boards, förslag på åtgärder, e-post till personalen om problem förekommer och data inbäddad i molnet inkluderas vårt all-inclusive paket som är inspirerat av Industry 4.0. Tack vare våra vätskekontroller kan upp till 10 mätpunkter anslutas.

Automatiskt backspolningsfilter AutoFilt®


Mekaniska maskinprocesser smutsar ned kylmedlen som används. Detta innebär att det behövs filter för att produktionen ska löpa felfritt. Det är just här som man har nytta av våra automatiska backspolningsfilter – de fungerar som ytfilter och rengör sig själva automatiskt med automatiska backspolning. Resultatet: dina maskinverktyg kan fortsätta sitt arbete utan avbrott eftersom våra filter tar bort skadande partiklar - gör att arbetet kan gå vidare utan avbrott eller stilleståndstider. Samtidigt behöver du mindre kylmedel tack vare den noggranna filtreringen.

Mer information om automatiska backspolningsfilter

Våra referenser

Håll huvudet kallt - tack vare retrofitting

Verktygsmaskiner

Vätske-/vattenkylsystem för energieffektiv kylning och spindelkylning i maskincenter.

Läs kunders framgångshistoria

Minska elektrostatisk urladdning med Stat-X

Verktygsmaskiner

Använd Stat-X® filterelement för att minska farlig elektrostatisk urladdning i systemet och för att förebygga elektroniska fel.

Läs kunders framgångshistoria

Funktionell säkerhet

Funktionell säkerhet

HYDAC – din partner för komplexa hydrauliska lösningar i säkerhetsrelevanta tillämpningar.

Läs kunders framgångshistoria

Rökfiltrering för lasersvetsning vid additiva tillverkningsmetoder

Verktygsmaskiner

HYDAC – din partner för filtrering av svetsrök i additiv tillverkning, särskilt med SLM teknik.

Läs kunders framgångshistoria

Vi är din samarbetspartner inom maskinverktygsindustrin Hur kan HYDAC vara dig till din hjälp

Lokal närvaro

Vätsketeknik “Made in Germany”

Minskade kostnader i din fabrik tack vare energiefficiens, systemtillgänglighet, besparing av resurser och processtillförlitlighet.

Produktsortiment

Minskning av antalet leverantörer

Effektiva inköp sparar tid och pengar - och om du utnyttjar vårt breda och specialiserade produktsortiment får du allt från en och samma källa.

Utvecklingspartner

Utvecklingspartnerskap

Innovativa svar till dina speciella krav - genom nära samarbete på lika villkor.

Plats

Globalt stöd

Tänk globalt, agera lokalt - tack vare HYDACs globala nätverk som utökas till 51 länder är våra experter alltid i närheten.

Nedladdningar