Omfattande expertis inom vattenkraftteknologi

Hydrauliska stålkonstruktioner

I hydrauliska stålkonstruktioner krävs det varaktiga och kvalitativt högvärdiga hydraulsystem till luckorna, fördämnings- och inloppsluckorna. Med hjälp av standardiserade komponenter förser vi dig med dessa, kostnadsoptimerade i den beprövade och testade HYDAC-kvaliteten. Som en av de få leverantörerna i hela världen erbjuder vi dig – utöver cylindrar till DIN ISO 19704 – stora cylindrar med upp till 20 m slaglängd. Dra fördel av vårt omfattande utbud. 

Avstängningsenheter

Avstängningsenheter försäkrar en säker drift av ditt vattenkraftverk. Mekaniska hydrauliska styrenheter reglerar det höga trycket på vattenmassorna och tillåter kortfristigt, säkra stängningstider. HYDAC hjälper dig med mycket funktionella cylindrar som är i enlighet med AD 2000 och DIN ISO 19704. De erfarenheter som vi samlat under de senaste decennierna när det gäller hydraulik, processfiltrering och akkumulatorteknik gör oss till den perfekta samarbetspartnern.

Turbiner

Kaplan, Francis, Pelton eller turbinpumpar - HYDAC tillverkar kundanpassade systemlösningar med standardiserade komponenter till dina turbiner. Förutom hydrauliska turbinstyrningar som är oumbärliga för styrning av justeringskomponenterna på en turbin, övertygar vi med våra effektiva akkumulatorlösningar och expertis när det gäller filtrering av processvatten (t. ex. axeltätningar). Tack vare vår internationella service kan vi utföra rådgivning på plats.

Generator

Energiomvandlaren i vattenkraftverket: driven av turbiner använder generatorn vattnets kinetiska energi och omvandlar denna till elektrisk energi. Den måste fungera hela tiden. En optimal oljeförsörjning för smörjning och kylning bidrar oerhört mycket till en säker systemdrift. HYDAC ger omfattande råd om lösningar för lyft-, broms- och kylsystem samt oljesmörjningssystem.

Kraftverkets balans

Extrafunktionerna har ett betydande inflytande på ditt vattenverks produktivitet. Det är inte bara övervakningen av de viktigaste parametrarna med hjälp av tillståndsövervakning som spelar en viktig roll här, utan även omfattande inspektioner, skötsel och filtrering av drivmedel. Lita på vår expertis som specialist för hydraulik och vätsketeknologi - sedan 1963.

Hållbarhet

Hållbarhet sänker kostnaderna trots ständigt ökande energi- och råmaterialpriser - HYDAC gör detta möjligt med hjälp av standardiserade, platsoptimerade komponenter och anläggningar. Vi använder optimerade filtersystem och drivningssystem för att hjälpa till att utnyttja resurser på ett effektivt sätt. Minska dina CO2 utsläpp samt kostnaderna för ditt vattenkraftverk på lång sikt.

Hållbarhet i vattenkraftverk: våra produktlösningar

HYDAC Air-X filterteknik

Spara monteringsplats med optimerad avgasning av ditt smörjningssystem – tack vare den innovativa Air-X tekniken från HYDAC. Minska din tankstorlek med upp till 40% och görbvattenverkets resursförbrukning mer hållbar.

Mer information om HYDAC Air-X

HYDAC KineSys varvtalsregulator­lösning

Den perfekta symbiosen av hydraulik och elektronik: våra varvtalsregulatorer ökar energiefficiensen på ditt vattenverk. Avstå från komplexa hydraulventilstyrningar - lär dig om vårt KineSys DVA-kit.

Mer information om HYDAC DVA

Avvattningsenheten HYDAC FAM

Vår FAM-serie avvattnar, avgasar och filtrerar dina hydraulvätskor och smörjmedel. Den effektiva skötseln innebär att du kan dra fördel av längre oljebytesintervall, minskade kostnader för livscykler, mer pålitlighet och ökad pålitlighet på systemet.

Mer information om HYDAC FAM

Anläggningens tillgänglighet

Utvecklingen mot digitalisering är ständigt närvarande och det gäller även för vattenkraft. HYDAC hjälper dig på den här vägen med både smarta sensorer och innovativ övervakningsutrustning för dina anläggningar och maskiner. Med tillståndsövervakning kombinerat med förutseende underhåll minskar vi underhålls- och serviceintervallen. Vi arbetar tillsammans med dig för att öka din produktivitet.

Systemtillgänglighet i vattenkraftverk: våra produktlösningar

HYDAC förorenings­sensormodul

Vår kompakta och prisvärda online tillståndsövervakningsmodul kommer att övertyga dig om att utöka tillgängligheten till ditt system. Lita på vår beprövade teknik för mätning av fasta smutspartiklar och mättnad på vattnet i vattenverkets oljehydraulsystem.

Mer information om HYDAC CSM-E

HYDAC IO-Link sensorer

Våra IO-Link sensorer hjälper dig på väg fram till att bli en industri 4.0. De fungerar som digitalt kommunikationsgränssnitt för smarta nätverksaktiviteter till dina maskiner och system. Öka din produktivitet med hjälp av den intelligenta HYDAC sensortekniken.

Mer information om HYDAC sensorer med ett -Link gränssnitt

HYDAC p0-vakt tryckventil

Vår pålitliga p0-vakt övervakar förladdningstrycket på din tryckakkumulator. Detta ökar systemets säkerhet och upptäcker gasläckage snabbare. Detta sparar inte bara tid. Det sparar även pengar. Minska dina kostnader för nedstängningstider med HYDAC p0-vakt.

Mer information om HYDAC p0-vakt

Funktionell säkerhet

Vattenkraftverk är miljöänliga, kostnadsefektiva och framför allt ett: pålitliga. Många års erfarenhet av driften av sådana anläggningar bekräftar detta. Med HYDAC är du alltid på den säkra sidan: pålitliga komponenter och övervakningssystem utvecklade för utvecklade för ditt lands speciella krav som redan har använts med framgång under många år. Vi arbetar tillsammans med dig för att bevara säkerheten på ditt vattenkraftverk.

Funktionssäkerhet i vattenkraftverk: våra produktlösningar

HYDAC 4/3 proportional riktningsventil

HYDAC C4WERE 6-serien är direktverkande, elstyrda riktningsventiler. Alltid på den säkra sidan med den felsäkra funktionen på våra magnetstyrda reglerventiler. Vi erbjuder även pilotstyrda ventiler för större volymflöde.

Mer information om HYDAC C4WERE 6

HYDAC sandwich­platta med positions­övervakning

Tillsammans med HYDAC styrventilerna ökar ZW-4WHR06-seriens sandwichplattor säkerheten på vår hydraulstyrning - tack vare en inbyggd nödavstängningsfunktion.

HYDAC linjärt laser positionsmätsystem

Vårt mätsystem är till för visuell positionsövervakning av kolvarna och därför uppfyller de en viktig säkerhetsuppgift i vattenkraftverket. Se våra kontakt- och läckagefria system med egna ögon.

 

 

HYDAC smart tryckgivare

Ökad funktionssäkerhet till ISO 13849: vår HTP 1400-serie utvecklades särskilt för användning i säkerhetsfunktioner upp till PL d Cat. 3. Vi tillverkar skräddarsydda versioner som når upp till dina krav.

Mer information om HYDAC HPT 1400

HYDAC riktningsventiler med positionsövervakning

Om det är en kolvspolventil eller tallriksventil: våra magnetstyrda och direktagerande WSER bearbetar signalerna från ditt säkerhetssystem på ett pålitligt sätt. Lär dig mer om våra WSER-ventiler med deras läckagefria design och inbyggda övervakningssensor.

Mer information om HYDAC WSER

Systemlösningar för små vattenkraftverk

Små vattenkraftverk, även kallade "kompakta vattenverk", säkerställer en stabil lokal strömförsörjning. Förutom en hög effektivitet gör den snabba realiseringen dem särskilt attraktiva. Tack vare vår grundliga industrikunskap kan vi kontinuerligt utveckla och optimera innovativa och modulära systemlösningar till ditt vattenverk. Förlita dig på sina beprövade och testade teknologier när det gäller turbinstyrning, smörjning, filtrering och mycket mera.

Små vattenkraftverk: våra systemlösningar

HYDAC Hydrobox styrsystem

Speciellt konstruerad för vattenkraft, den modulära och hydrauliska styrningen är beprövad och testad baserande på HYBOX bassystem. Meningen med detta är modularisera den hydrauliska kraftenheten. Konfigurera HYDAC Hydrobox så att den passar till dina krav.

HYDAC vatten-glykol kretsar

HYDAC WGK tillämpningar utvecklades för användning i slutna kylkretsar – med vätskekylda system med tillförlitlig drift som mål. Montera vår beprövade och testade WGK för en jämn kyltemperatur i ditt vattenkraftverk.

 

HYDAC automatiskt filter AutoFilt® ATF

När du använder våra automatiska filter ur HYDAC AutoFilt®-serien drar både du och omgivningen fördel av det – tack vare längre användningstid och lägre energiförbrukning. Lär dig mer om vår cyklon och filterelement kombination.

Mer information om HYDAC ATF

HYDAC kompact smörjenhet HYLU

En reva i smörjfilmen kan leda till stora skador i ett litet vattenkraftverk. Vår HYDAC smörjenhet är lösningen som optimerr ditt smörjsystem med hjälp av sin kompakta och modulära design.

Systemlösningar för stora vattenkraftverk

Tack vare deras höga omvandlingshastigheten är stora vattenkraftverk ("stora vattenkraftverk") ett perfekt val inom energirevolutionen för att täcka både grundförsörjning och toppbelastning på elproduktionen samt en effektiv energilagring. Du undviker dessutom oväntade systemfel tack vare vår expertis när det gäller styrning, smörjning, filtrering och förberedelse av din driftmedia. HYDAC hjälper sig att optimera dina stora vattenkraftvrek med global service.

Stora vattenkraftverk: våra systemlösningar

HYDAC oljedimavskiljare STENO

HYDAC har bevisat att de är en expert när det gäller vätske- och filterteknologi i decennier. Baserande på detta utvecklade vi vår oljedimavskiljare som har vårt effektiva avloppsfilterelement Optimicron® som kärna.

HYDAC kolvackumulator­stationer

Från komponenter till system - vårt utbud med modulära kolvackumulatorer med innovativa övervakningsmöjligheter möjliggör en exakt omsättning av dina speciella krav. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för just din tillämpning.

Mer information om HYDAC kolvackumulatorer

HYDAC lyft- och bromscylindrar

Skräddarsydd och modulär lyft och bromscylindrar, inklusive hjälpsystem: förlita dig till vår långa erfarenhet inom vattenverksteknologi. HYDAC är rätt partner när det gäller att optimering av stora vattenverk.

Mer information om HYDAC lyft- och bromscylindrar

 

HYDAC turbinstyrningar

Tack vare våra många års erfarenhet kan vi designa hydrauliska turbinstyrningar av högsta kvalitet som passar perfekt till dina individuella utmaningar. Kontakta oss för en lösning som passar perfekt till dina behov!

HYDAC processvattenfiltrering

Vi arbetar tillsammans med dig för att att optimera processvattenfiltreringen för kylvattnet och axeltätningarna i ditt vattenkraftverk. HYDAC har ett omfattande sortiment med filterstationer. Lär dig mer om våra system och komponenter.

Mer information om HYDAC processvattenfiltrering

Våra referenser

Optimering av vattenkraftverk med effektiva filtreringslösningar

Vattenkraft

Optimera axeltätningen i vattenkraftverk med effektiva lösningar för filtrering av processvatten. HYDAC – Din partner för skräddarsydda hydrauliklösningar i vattenkraftverk. Ta reda på mer

Läs om kundernas framgångshistorier

Downloads